Internationella Torget på Bokmässan 2014!

Bok & Bibliotek 2014 hålls den 25-28  september. Då finns som vanligt Internationella Torget på plats.

Internationella Torget har under sin drygt tioåriga livstid utvecklats till en viktig mötesplats för civila samhället, myndigheter med flera kring globala utvecklingsfrågor. Under årens lopp har ett stort och aktivt nätverk bildats. Sedan 2012 betalar Sida nu ett stöd till verksamheten under tre år, vilket innebär att Bokmässan ställer i ordning paketerbjudanden för intresserade organisationer och myndigheter som vill tillhöra nätverket.

Vill du anmäla din organisation som utställare på Internationella torget, kontakta Ewa Bråthe, Bok & Bibliotek.  +46 31 708 84 11 eb@bokmassan.se

Sensus studieförbund ansvarar för att samordna scenprogrammet på Stora scenen. Är du intresserad av att arrangera scenprogram? Du kan anmäla programförslag direkt via följande länk. Fyll i så mycket uppgifter som möjligt!
https://sensus.wufoo.com/forms/internationella-torget

Vi kontaktar er sedan under april månad. Har du frågor kring scenprogram på stora scenen, kontakta Sensus på adressen: internationellatorget@sensus.se

Det kommer att finnas en Lilla scenen även i år, för scenprogram med möjlighet att visa film och foto. Maria Söderberg ansvarar för att sätta ihop detta program. Kontakta henne om ni har spännande idéer! info@mariafoto.se .Tel 0703500555.
Mer information om lilla scenen får du på adressen http://lillascenentorget.blogspot.se/

Vill du tillhöra nätverket eller har frågor – kontakta internationellatorget@sensus.se

Är du intresserad av inslag från förra årets program så går det att titta på livesändning under “Live” i menyraden ovan.

Denna hemsida kommer att uppdateras efterhand. För tillfället ligger uppgifter om utställare och scenprogram kvar från 2013.

Dela den här sidan

  • Facebook
  • Twitter
  • Email

Om Internationella torget

Internationella Torget är ett nätverk av ett stort antal organisationer, förlag och myndigheter som på olika sätt arbetar med utvecklingsfrågor och har ett globalt utvecklingsfokus.

Målsättningen är att erbjuda en samlad mötesplats för globala utvecklingsfrågor.

Länk till Bok & Bibliotek, klicka här

Verksamheten finansieras av Sida och utställande organisationer, och har i olika former funnits på Bok & Bibliotek sedan 1999.

År 2006 utökades nätverket även till Gotland, då under namnet Östersjötorget - en global oas. 2010 bytte Östersjötorget namn till Internationella Torget Almedalen. Det drivs dock numera separat från satsningen på Bokmässan.

"Internationella Torget är en inspirerande mötesplats för alla oss som är engagerade i internationella frågor."

Gunilla Carlsson, Biståndsminister